Reklamační řád

Reklamační řád Ptime, s. r. o.
Úvod
Reklamační řád společnosti Ptime, s. r. o. se sídlem Chlumova 5429/1A, 586 01 Jihlava, IČ 098 71 420, zapsaného u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 121380/KSBR (dále jen „Ptime“) upřesňuje postup zákazníka (kupujícího) a společnosti Ptime. (prodávajícího) Ptime v případě, že přes veškeré úsilí společnosti Ptime o zachování kvality nabízeného zboží (startovného na závodě) dále jen „registrační poplatek“ vznikne na straně zákazníka oprávněný důvod k uplatnění práv vadného plnění.
Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
Článek I – Prevence
1.1. Při výběru registračního poplatku je nutné, aby zvolený druh registračního poplatku přesně odpovídal potřebám zákazníka. Zákazník před zakoupením registračního poplatku vezme v úvahu účel užití registračního poplatku.
1.2. Po celou dobu zakoupení registračního poplatku je nutné, aby zákazník věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům závodu a jeho propozicím a to na stránkách pořadatele. Ptime je pouze prostředník mezi pořadatelem a zákazníkem (závodníkem). Aktuální informace budou vždy na stránkách závodu nebo u konkrétního pořadatele akce.
Článek II – Odpovědnost Ptime za nekonání sportovní akce, na které zákazník zakoupil registrační poplatek
2.1. Odpovědnost za neuskutečnění sportovní akce:
Ptime nenese odpovědnost za neuskutečnění sportovní akce. Registrační poplatek za neuspořádání sportovní akce, musí být vymáhán po pořadateli dané sportovní akce nikoliv po společnosti Ptime.
Článek III – Místo a způsob uplatnění reklamace
3.1. Zákazník může uplatnit reklamaci u pořadatele sportovní akce, kterému jsou registrační poplatky vždy přeposlány na jeho účet.
Článek IV – Další ujednání
4.1. Pokud závodník nebude moci z jakéhokoliv důvodu startovat na sportovní akce, na kterou si zakoupil registrační poplatek, musí toto oznámit pořadateli, se kterým se musí domluvit na vrácení registračního poplatku či na přepsání registračního poplatku na třetí osobu.