Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů
Osobní údaje zpracováváme v rozsahu a za podmínek dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů – „GDPR – General Data Protection Regulation“, dále jen „GDPR“ nebo „Nařízení“) a dle příslušných právních předpisů České republiky.
Správce osobních údajů
Společnost Ptime, s. r. o., se sídlem Chlumova 5429/1A, 586 01 Jihlava, IČO 098 71 420, zapsaná u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 121380/KSBR
Vyplněním a odesláním registračního formuláře dávám společnosti Ptime, s. r. o. (Zpracovatel údajů) a pořadateli závodu (Správce údajů) v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. a zákona č. 480/2004 Sb., souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v tomto formuláři.
1) Jaké údaje zpracováváme:
povinné údaje vyplněné v registračním formuláři -  jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, emailová adresa, trať a telefonní číslo. Tyto údaje jsou povinné v případě závodu štafet také pro další členy štafet. Dalšími nepovinnými údaji jsou: klub v případě závodů štafet údaje ostatních členů štafety.   
2) Pro jaké účely údaje zpracováváme:
údaje jsou zpracovávány za účelem registrace do závodu (určení kategorie, zařazení do startovní listiny, zaslání pokynů k platbě, informací k závodu), prezentace závodníků na místě (přidělení startovního čísla, čipu), měření závodu a výsledkového servisu -pro marketingové účely Správce - zasílání informací k závodu (na který se závodník přihlásil).    
3) ​ Jak dlouho údaje zpracováváme.
Zpracovávání bude probíhat po dobu 1 roku od udělení souhlasu POŘADATELI, který bude ke zpracování osobních údajů využívat zpracovatele, společnost Ptime, s. r. o., se sídlem Chlumova 5429/1A, 586 01 Jihlava
4) Kdo má přístup k údajům:
Pořadatel závodu, na který se závodník přihlásil a Zpracovatel (Ptime, s. r. o.)
5) Jaká jsou Vaše práva?
V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Ptime, s. r. o. a požadovat:
  • opravu osobních údajů
  • vzít váš souhlas zpět
  • informace ohledně osobních údajů
6) Bezpečnost
Zpracovatel dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Klademe při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů. S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na Ptime, s. r. o., e-mailem na adresu info@ptime.cz, nebo na telefonním čísle 737 547 814