Registrace do závodu Běh městem Jarmily Kratochvílové 2024

Registrační formulář

Svojí prezentací v závodě potvrzuji, že v tomto případě odpovídám za svůj zdravotní stav a jsem schopen absolvovat předepsanou a pro mne známou trať. Startuji na vlastní nebezpečí a zavazuji se dodržovat pravidla závodu. Zároveň dávám souhlas k případnému zveřejnění své osoby v souvislosti se závodem nebo soutěží. Startovné platím z vlastní vůle a dobrovolně.
By my presentation at the race, I confirm that in this case I am responsible for my health and that I am able to complete the prescribed course known to me. I start at my own risk and undertake to follow the rules of the race. At the same time, I give my consent to possible publication of my person in connection with the race or competition. I pay the entry fee of my own free will and voluntarily.