Registrace do závodu Jihlavská 24 MTB - 2024

Registrační formulář

Chci si objednat úrazové pojištění pro závod (cena 306 Kč)? (I want to order accident insurance for the race (price 306 CZK))?
Vlastní

Vyber velikost trička (v případě více různých velikostí napiš vše do možnosti vlastní) / Choose your T-shirt size (in case of various sizes type into cell "Vlastní":
Vlastní

Vyber počet triček / Choose no. of T-shirt:
Vlastní

Svojí prezentací v závodě potvrzuji, že v tomto případě odpovídám za svůj zdravotní stav a jsem schopen absolvovat předepsanou a pro mne známou trať. Startuji na vlastní nebezpečí a zavazuji se dodržovat pravidla závodu. Zároveň dávám souhlas k případnému zveřejnění své osoby v souvislosti se závodem nebo soutěží. Startovné platím z vlastní vůle a dobrovolně.
By my presentation at the race, I confirm that in this case I am responsible for my health and that I am able to complete the prescribed course known to me. I start at my own risk and undertake to follow the rules of the race. At the same time, I give my consent to possible publication of my person in connection with the race or competition. I pay the entry fee of my own free will and voluntarily.